Fredi Leis, Encuentro Dial Barcelona

Nuria Serena