Últimos audios

DTC CONCHITA entrevista 13-14h - 11/12/2022

Dial tal cual (Tramo de 13:00 a 14:00)

DTC ROSA LÓPEZ entrevista 12-13h - 11/12/2022

Dial tal cual (Tramo de 12:00 a 13:00)

DTC DVICIO último concierto como grupo 11-12h - 11/12/2022

Dial tal cual (Tramo de 11:00 a 12:00)

DTC MERCHE entrevista 13-14h - 10/12/2022

Dial tal cual (Tramo de 13:00 a 14:00)

DTC SERGIO DALMA anuncia nuevo disco 12-13h - 10/12/2022

Dial tal cual (Tramo de 12:00 a 13:00)